10.10.2018, Düsseldorf

K Line Europe je nominována na cenu GRÜNDERPREIS NRW 2018

GRÜNDERPREIS NRW 2018 (Zakladatelská cena NRW) Ministerstva hospodářství a NRW.BANK vyznamenává nejvýkonnější a nejúspěšnější obchodní podniky v Severním Porýní-Vestfálsku. Porota, která se skládá ze zástupců obou iniciátorů, Ministerstva hospodářství NRW a NRW.Bank, stejně jako start-up a ekonomických expertů ze Severního Porýní-Vestfálska, vybrala kandidáty z přibližně 120 žádostí. K Line Europe se letos zařadila mezi 10 hlavních kandidátů spolu s dalšími společnostmi z oblasti technologií, výroby potravin, oděvů, vzdělávání a sociálního sektoru.

GRÜNDERPREIS NRW v kostce

Zakladatelská cena NRW je zaměřena na malé a střední podniky a nezávislé firmy na volné noze:

    • které byly založeny mezi 1. 1. 2013 a 31. 12. 2016
    • s méně než 250 zaměstnanci
    • s ročním obratem ve výši max. 50 milionů eur, nebo bilanční sumou roční rozvahy max. 43 milionů eur

Nejvýznamnější zakladatelská cena společnosti NRW je dotována 60 000 eur a uděluje ji ministr hospodářství a digitalizace prof. Andreas Pinkwart společně s generálním ředitelem NRW.BANK Eckhardem Forstem.

Výsledky budou vyhlášeny na slavnostním ceremoniálu 19. listopadu 2018 v K21 Ständehaus v Düsseldorfu.


Dr. Sherif Kandil, zakladatel společnosti, a Simon Kibat, ředitel společnosti K Line Europe GmbH

na GRÜNDERPREIS NRW 2018 (Foto: MWIDE NRW/E. Lichtenscheidt)