IPR - Stripping

Interproximální redukce IPR

tvarování zubů při léčbě alignery K Clear

Interproximal reduction in K Clear Aligners