Permanentní retainer

CROSSPOM

Lingvální estetická permanentní retence od K Line Europe

video s komentářem

Lingual aesthetic permanent retainer by K Line Europe