Fixní retainer

CROSSPOM

Lingvální estetická permanentní retence CROSSPOM od K Line Europe

video s komentářem

Lingual aesthetic permanent retainer by K Line Europe


CROSSPOM

Crosspom je inteligentní alternativou k ocelové fixní retenci. Je navržen tak, aby byl aplikován palatálně i lingválně na horní a dolní čelist. Díky svému inteligentnímu designu je pro ortodontické ošetření mnohem vhodnější než tradiční ocelový drátek.

polymerové vlákno Crosspom alternativa k ocelovému drátku fixní retence

Technika

Tato inovativní technika udrží zuby ve stejné linii jako tradiční ocelový drátek, ale má několik výhod. Vzhledem k tomu, že je vyroben z vysoce polymerního materiálu, umožňuje přirozené pohyby zubů, a osvědčil se jako nealergenní a hygienický. Protože retainer musí být připevněn k zubům několik let, problém ocelového retaineru spočívá v oxidaci. Crosspom toto riziko eliminuje díky vysoce polymernímu vláknu.

Flexibilita

Vzhledem k flexibilitě Crosspomu není nutné vytvářet otisk pro formu, proto je na zubařském křesle zapotřebí méně času. Díky své přirozené barvě je Crosspom esteticky líbivý.

Výhody

  • Umožňuje přirozené pohyby zubů

  • Vysoký polymer

  • Žádná oxidace

  • Nealergenní a hygienické

  • Méně času na zubařském křesle

  • Esteticky velmi příjemný

Crosspom polymerové vlákno fixní retence

Osvědčení

Crosspom splňuje následující certifikaci:

produkt splňuje podle nařízení EU 765/2008 všechny platné požadavky