Původní článek v angličtině: Posterior open bite after treatment

napsal Dr. Sherif Kandil


Nejste jediný, kdo si tuto otázku pokládá, je mnoho lékařů, kteří se s tímto stavem u svých případů setkávají.

Na konci každé léčby průhlednými rovnátky by měly zadní zuby vykazovat stabilní okluzi s plnou vertikální podporou. Někteří pacienti však v průběhu, zejména po 6 měsících pokračující léčby, mají otevřený zadní skus.

Představte si, když máte vrstvy plastu na zadních zubech, které pacient nosí po celý den a noc, normálním výsledkem bude tendence zadních zubů se do toho vtlačit, což vede k tomuto přechodnému zadnímu otevřenému skusu.

Přistoupíme-li více vědeckou metodou, je několik faktorů, které k tomu mohou vést:

Pacient skřípe zuby (bruxismus).

Hluboký skus nebo předkus nejsou dosud stabilní.

Nedostatek attachmentů na zadních segmentech bránících tomuto nežádoucímu pohybu.


Nabízí se několik možností léčby tohoto dočasného otevřeného skusu po léčbě nebo dokonce i během ní.

Během léčby:

1. Použití attachmentů

Použijte attachmenty na zadních segmentech pro horní a spodní zuby.

2. Úprava hlubokého skusu a předkusu

Pokud je to nutné, upravte hluboký skus a předkus, tzn. kontrolujte centrickou okluzi, a také zda nejsou abnormální obvyklé skusy.

Po léčbě:

1. Použití gumiček

Použijte gumičky, které sváží horní a dolní zadní segmenty, tj. pomocí vazných držáků, knoflíků nebo háčků na horní a dolní zadní části.

2. Seříznutí alignerů

Seřízněte alignery distálně k hornímu a dolnímu špičáku aby částečný aligner pokrýval pouze od špičáku ke špičáku, což pomůže zadním zubům k nadřazené úrovni.

Přechodně otevřený skus

Přechodně otevřený skus po 8 měsíční léčbě alignery K Clear

Otevřený skus se uzavřel

Otevřený skus se uzavřel po 1 měsíci léčby upravenými alignery