Certifikační kurz

Certifikační kurz vám poskytne vědecké informace i odpovědi na dotazy.

Diskutujte o případech a možnostech léčby.

Dozvíte se vše o používaných materiálech, příslušenství a péči o pacienta.

ClearX 4D dynamické alignery - technologie mění ortodoncii. Zúčastněte se našeho živého webináře zdarma
Lektor

Dr. Sherif Kandil

ortodontista

&

vynálezce ClearX

Délkacca

1,5


2

hod

Jazyk

AJ

Cena

ZDARMA

Výstup

účastníci se stanou certifikovanými poskytovateli

Clearx Aligners

Témata:

1. Co je technologie 4D a jak v ortodoncii dojde k přechodu ze 3D na 4D?

2. Naše největší problémy v ortodoncii a jejich řešení pomocí 4D technologie.

3. Inteligentní versus tradiční plastové materiály.

4. Aktivace stupňování s aligner booster.

5. Jak stupňovat alignery pomocí aligner booster.

6. Případové studie a prezentace případů prováděných 4D dynamickými alignery.

7. Laboratorní testy pro 4D dynamické alignery.

8. Jak můžete začít implementovat 4D technologii ve své praxi?interaktivní kurz, své dotazy můžete vznést kdykoli během přenosu

K Clear Online kurz Lektor Dr. Sherif Kandil ortodontista & K Line specialista
Lektor

Dr. Sherif Kandil

ortodontista

&

K Line specialista

K Clear Online kurz Délka 4 hodiny
Délkacca

3 hod

K Clear Online kurz Jazyk Angličnina  nebo Němčina
Jazyk

AJ


nebo

NJ

K Clear Online kurz Cena 390 €
Cena

390 €

K Clear Online kurz Výstup účastníci se stanou certifikovanými poskytovateli K Clear Aligners
Výstup

účastníci se stanou certifikovanými poskytovateli

K Clear Aligners

Po registraci od nás obdržíte fakturu. Vaše přihláška je platná po úhradě registračního poplatku.

Následně s vámi zahájíme proces sdílení online přenosu v pohodlí vaší kanceláře.

K Clear Kurz

K Clear certifikační kurz v Istanbulu

duben 2019
Prezentace bez názvu

K Clear certifikační kurz na Filipínách

říjen 2018