nekomplikovaná léčba, přesvědčivé výsledky

Výběr případu

Vady a nepravidelnosti postavení zubů může s K Clear léčit mnoho zubních lékařů.

Zlatým standardem pro úspěšnou léčbu je správný výběr případu.

Klíčovými elementy pro správný výběr případu jsou předléčebná radiografie a otisky.

Digitální otisky a zobrazení jsou určující pro kontrolu pohybu zubů a způsob, jakým bude dosaženo konečného srovnání.

Při plánování léčby je podstatný i lidský faktor. Specializovaný ortodontista v K Line může navrhnout odlišný pohyb k dosažení lepšího srovnání. Také minimální zbroušení zubů (stripping) může být důležitým krokem k získání místa v oblouku, nebo pro vyrovnání nepoměru mezi šířkou horních a dolních zubů, který povede ke zlepšení pohybu zubů.

Zubní lékař by neměl slibovat výsledek léčby, jestliže pacient v obecné rovině nespolupracuje a není nápomocný.

příklady léčby rovnátky K Clear
příklady léčby rovnátky K Clear
příklady léčby rovnátky K Clear
příklady léčby rovnátky K Clear
transparentní ortodontická rovnátka pro efektivní rovnání zubů