Léčba vadného skusu
průhlednými rovnátky K Clear

K Clear případy
K Clear by K Line Europe

Léčitelné případy

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Nevyrovnané zuby / vadný skus

Vadným skusem nazýváme nepravidelně postavené zuby v čelistech. Známé jsou jako vychýlené, křivé, špatně vyrovnané zuby.

Při normálním postavení zubů horní zuby vytvářejí správný oblouk a mírně překrývají dolní zuby vertikálně i horizontálně bez mezer, překrývání hran, rotace, atd. Toto uspořádání se nazývá normální okluze, při které se nekousneme do tváří, rtů a jazyka.

Odchylkami od tohoto normálního uspořádání mohou být nedostatek místa v čelisti, větší velikost zubů způsobující stěsnání, mezery mezi zuby, rotující nebo otočené zuby.

Stav, kdy zuby nejsou správně vyrovnané, se nazývá malokluze (od slova malocclusio kde malo znamená špatný, occludere uzavřít), česky vadný skus.

Proč nejsou mé zuby správně vyrovnané?

V normálním stavu by všechny zuby měly dokonale zapadat do úst, aniž by byl ovlivněn celkový vzhled obličeje. V případě rozdílu velikosti zubů nebo čelistí nemusí být správně vyrovnané.


Některé faktory, které způsobují malokluzi

 • Genetika. Pokud měl křivé zuby některý z vašich rodičů, budete mít malokluzi pravděpodobně i vy. Dědí se např. tvar, počet, velikost a barva zubů, způsob růstu, tvar a velikost čelistí, obličeje i zubních oblouků.

 • Nesrovnalosti nebo nesoulad ve velikosti čelistí a zubů.

 • Dlouhodobé dumlání palce nebo používání dudlíku způsobuje nepravidelnosti tvaru při růstu čelistí i zubních oblouků.

 • Zlozvyky, jako je dýchání ústy, tlačení jazykem, skřípání zuby, apod. Důsledkem může být úzká horní čelist s rizikem ztráty místa pro stálé zuby.

 • Abnormální tvar a velikost zubů.

 • Traumatická zranění. Úraz v dočasném chrupu může zapříčinit předčasnou ztrátu zubů a následně vést ke ztrátě místa pro stálý zub, nebo vzniku jiných ortodontických anomálií.


Některé běžné typy malokluze

 • Stěsnání

nejčastější vada předních zubů v důsledku nepoměru jejich velikosti a místem v oblouku; okraje zubů se překrývají se sousedními

 • Obrácený skus (podkus, zákus)

při zavření úst jsou spodní řezáky před horními; v zákusu jsou všechny horní řezáky případně i špičáky, tj. dolní čelist je umístěna příliš dopředu, tvz. velká brada

 • Zkřížený skus

horní řezáky zůstanou při zavírání úst za dolními; podobná anomálie jako obrácený skus, ale postihuje pouze jeden zub nebo skupinu zubů

 • Otevřený skus

svislá mezera viditelná v předních zubech; horní a dolní řezáky se při skusu nedotýkají a zůstává mezi nimi svislá mezera

 • Hluboký skus, převislý skus

horní řezáky klesají příliš hluboko pod spodní; u převislého skusu jsou horní řezáky skloněny směrem do úst

 • Mezery mezi zuby (diastema mezi středními řezáky, trémata mezi zuby)

mezi sousedními zuby jsou mezery kvůli nadměrnému množství prostoru v čelisti nebo menší velikosti zubů

 • Předkus (protruze horních řezáků)

horní řezáky, pokud jsou umístěny příliš dopředu, mohou způsobit vyčnívání předních zubů

 • Nezaložené zuby (ageneze)

nejčastěji zuby moudrosti, druhé premoláry nebo horní postranní řezáky; řeší se posunem okolních zubů nebo implantátem

Proč je lepší mít rovné zuby?

Špatně vyrovnané zuby ovlivňují tvar a vzhled obličeje, což ovlivňuje psychiku a sebehodnocení.

Při nesprávném postavení zubů vzniká mnoho špatně přístupných a hůře čistitelných míst především v mezizubních prostorech, což vede k hromadění plaku. Vzniká tak větší riziko vzniku zubního kazu, zánětu dásní i parodontu, který zapříčiní úbytek alveolární kosti i s případnou ztrátou zubů.

Špatně vyrovnané zuby zasahující do prostoru jazyka zapříčiňují potíže s výslovností.

Špatný skus může způsobit onemocnění čelistního kloubu (temporomandibular joint - TMJ) spojené s bolestmi hlavy nebo potížemi s obličejovými a krčními svaly.

Proto by měly být zuby rovné.


Jak mohu své zuby srovnat?

Nejlepší způsob, jak srovnat nepravidelně postavené nebo nesprávně vyrovnané zuby, je ortodontické ošetření. Provádí se pomocí fixních aparátů, tj. rovnátek a drátů, které jsou upevněny na vašich zubech.

Tento způsob léčby však může být těžkopádný. Průhledná rovnátka přitom nabízí dokonalé řešení.

Rovnátka K Clear jsou transparentní dlahy těsně přiléhající k vašim zubům, které ortodontickými silami posouvají zuby do lepšího postavení a korigují váš skus.

Průhledná rovnátka nejen že nejsou viditelná, ale protože nemají žádné dráty jsou i pohodlná.

Jsou snímatelná, můžete si tak vychutnat každé jídlo bez omezování.

Ústní hygiena s průhlednými rovnátky je snazší.

Studie věnované léčbě s průhlednými rovnátky prokázaly významné zlepšení zdravotního stavu dásní.


Bez ohledu na zvolený způsob léčby, je v průběhu léčebného procesu je nesmírně důležité dodržovat správnou ústní hygienu čištěním zubními a mezizubními kartáčky i zubní nití alespoň dvakrát denně.

Než abyste své zuby zamřížovali do fixních rovnátek, zvolte raději průhledná rovnátka K Clear a usmívejte se bez ostychu!


stěsnání

okraje zubů se překrývají se sousedními

hluboký skus

horní řezáky klesají hluboko pod spodní

zkřížený skus

zubní oblouky se kříží

chrup s mezerami

mezery mezi sousedícími zuby

otevřený skus

horní a dolní zuby se při skusu nedotýkají

převislý skus

horní řezáky zakloněné do úst klesají hluboko pod spodní

obrácený skus

dolní řezáky předkusují před horní

Neviditelná léčba, viditelné výsledky