K Clear & ClearX
Léčitelné případy

otevřený skus

horní a dolní zuby se při skusu nedotýkají

převislý skus

horní řezáky zakloněné do úst klesají hluboko pod spodní

obrácený skus

dolní řezáky předkusují před horní

stěsnání

okraje zubů se překrývají se sousedními

hluboký skus

horní řezáky klesají hluboko pod spodní

zkřížený skus

zubní oblouky se kříží

chrup s mezerami

mezery mezi sousedícími zuby

Nevyrovnané zuby / vadný skus

Vadným skusem nazýváme nepravidelně postavené zuby v čelistech. Známé jsou jako vychýlené, křivé, špatně vyrovnané zuby.

Při normálním postavení zubů horní zuby vytvářejí správný oblouk a mírně překrývají dolní zuby vertikálně i horizontálně bez mezer, překrývání hran, rotace, atd. Toto uspořádání se nazývá normální okluze, při které se nekousneme do tváří, rtů a jazyka. 

Odchylkami od tohoto normálního uspořádání mohou být nedostatek místa v čelisti, větší velikost zubů způsobující stěsnání, mezery mezi zuby, rotující nebo otočené zuby. 

Stav, kdy zuby nejsou správně vyrovnané, se nazývá malokluze (od slova malocclusio kde malo znamená špatný, occludere uzavřít), česky vadný skus.

Proč nejsou mé zuby správně vyrovnané?

V normálním stavu by všechny zuby měly dokonale zapadat do úst, aniž by byl ovlivněn celkový vzhled obličeje. V případě rozdílu velikosti zubů nebo čelistí nemusí být správně vyrovnané.


Některé faktory, které způsobují malokluzi


Některé běžné typy malokluze

nejčastější vada předních zubů v důsledku nepoměru jejich velikosti a místem v oblouku; okraje zubů se překrývají se sousedními

při zavření úst jsou spodní řezáky před horními; v zákusu jsou všechny horní řezáky případně i špičáky, tj. dolní čelist je umístěna příliš dopředu, tvz. velká brada

horní řezáky zůstanou při zavírání úst za dolními; podobná anomálie jako obrácený skus, ale postihuje pouze jeden zub nebo skupinu zubů

svislá mezera viditelná v předních zubech; horní a dolní řezáky se při skusu nedotýkají a zůstává mezi nimi svislá mezera

horní řezáky klesají příliš hluboko pod spodní 

horní řezáky jsou skloněny směrem do úst

mezi sousedními zuby jsou mezery kvůli nadměrnému množství prostoru v čelisti nebo menší velikosti zubů

horní řezáky, pokud jsou umístěny příliš dopředu, mohou způsobit vyčnívání předních zubů

nejčastěji zuby moudrosti, druhé premoláry nebo horní postranní řezáky; řeší se posunem okolních zubů nebo implantátem

Proč je lepší mít rovné zuby?

Nevyrovnané zuby ovlivňují tvar a vzhled obličeje, což má vliv na psychiku a sebehodnocení.

Při nesprávném postavení zubů vzniká mnoho špatně přístupných a hůře čistitelných míst především v mezizubních prostorech. To vede k hromadění plaku a riziku vzniku zubního kazu, zánětu dásní či parodontu, který zapříčiňuje úbytek alveolární kosti a  případnou ztrátu zubů.

Nevyrovnané zuby zasahující do prostoru jazyka způsobují potíže s výslovností.

Špatný skus může vést k onemocnění čelistního kloubu (temporomandibular joint - TMJ) spojenému s bolestmi hlavy nebo potížemi s obličejovými a krčními svaly.

Proto by měly být zuby rovné.


Jak mohu své zuby srovnat?

Nejlepší způsob, jak srovnat nepravidelně postavené nebo nesprávně vyrovnané zuby, je ortodontická léčba. Provádí se pomocí fixních aparátů, tj. rovnátek a drátů upevněných na zubech.

Tento způsob léčby může být těžkopádný. Průhledná rovnátka přitom nabízí dokonalé řešení.

Rovnátka K Clear a ClearX jsou transparentní dlahy těsně přiléhající k vašim zubům, které ortodontickými silami posouvají zuby do lepšího postavení a korigují váš skus.

Průhledná rovnátka nejsou jen neviditelná, ale protože nemají žádné dráty jsou i pohodlná:

Studie věnované léčbě s průhlednými rovnátky prokázaly významné zlepšení zdravotního stavu dásní.

Bez ohledu na zvolený způsob léčby je v jejím průběhu nesmírně důležité dodržovat správnou ústní hygienu čištěním zubním i mezizubním kartáčkem a zubní nití alespoň dvakrát denně.

Než abyste své zuby zamřížovali do fixních rovnátek, zvolte raději průhledná rovnátka K Clear nebo ClearX a usmívejte se bez ostychu!

Neviditelná léčba, viditelné výsledky

Part 1 cases before and after.pdf