ClearX a udržitelnost

insighstZ pohledy na

Clear Aligners & Greenwashing: How ClearX is trying to challenge the status quo?

Článek si přečtěte zde:

https://www.insightsz.com/post/clear-aligners-greenwashing-how-clearx-is-trying-to-challenge-the-status-quo

Německý výrobce clear alignerů, společnost K Line Europe, mění status quo v oblasti udržitelnosti tím, že vyvíjí pokročilé termoplastické materiály a technologie. Tato technologie založená na umělé inteligenci umožní opakované zpracování stejné sady dlah a jejich použití pro další korekce - sníží se tak celkový počet dlah potřebných k dosažení stejného výsledku léčby a zároveň se sníží ekologická stopa.

Jinými slovy, stejnou sadu alignerů lze nosit po dobu +3 týdnů, během nichž dlahy mění tvary a formy - což výrazně snižuje plastovou zátěž při léčbě alignery. A nejen to, ClearX úzce spolupracuje s Ocean Blue Project, organizací na čištění oceánů, která do dnešního dne odstranila z oceánů +240 000 kilogramů mikroplastů. Nezisková organizace Ocean Blue Project, která úzce imituje obchod s emisními povolenkami, odstraňuje za každý investovaný dolar libru plastů. Na rozdíl od vnitropodnikových iniciativ v oblasti udržitelnosti podporují taková otevřená partnerství lepší transparentnost a odpovědnost, pokud jde o sledování klíčových ukazatelů udržitelnosti.