fólie K Flex

Aktualizováno: Listopad 24, 2021

Jak spojit všechny důležité vlastnosti, které by měla mít průhledná rovnátka, v jediném materiálu? Alignery by měly:

Skloubit všechny vlastnosti v jednom materiálu je obtížné. K Line Europe jedním z mála výrobců alignerů, kteří používají jedinečný materiál K Flex.

Dvouplášťová struktura zajišťuje schopnost odrazu

K Flex je kombinací vysoce výkonných materiálů v dvouplášťové struktuře. Materiál kombinuje vnitřní a vnější skořepinu. Vnitřní skořepina je houževnatá a pevně svírá zuby, aby na ně působila pevnou a trvalou silou, a pohybovala jimi přesně řízeným způsobem. Vnější skořepina zajišťuje odolnost proti oděru a působí jako pevná bariéra proti brusným silám nebo skřípání zubů. Mezi vnější a vnitřní skořepinou leží centrální elastomerová vrstva, která zajišťuje pružnost celé struktury. 

K Flex je transparentní materiál dlouhodobě vysoce odolný vůči pigmentům. Během nošení alignerů nedochází ke změně transparentnosti. Výjimečně lze pozorovat změnu po častém požívání potravin s výraznými barvivy nebo kouření tabáku a nedostatečné ústní hygieně.

Středová vrstva zabraňuje tomu, aby se rovnátka časem deformovala, což je při dlouhodobém používání v důsledku opakovaného nasazování a vyjímání běžná nevýhoda většiny průhledných rovnátek.

K Flex poskytuje alignerům schopnost odrazu a zotavení z mechanické deformace. Síly působící v jakémkoli směru včetně rotačních reagují odrazem.

K Flex vs. jiné termoplastické materiály

Termoplastické materiály mohou být pevné, ale chybí jim pružnost. Nemohou flexibilně reagovat na deformaci.

K Flex poskytuje našim alignerům schopnost odrazu a zotavení z mechanické deformace.


Jak se to proměňuje v lepší alignery?


Termoplastické materiály vstupují do úst s vyšší silou působící na zuby, jejich síla však v průběhu času klesá. K Flex vstupuje do úst pacienta s až o 40 % menší počáteční silou.

Tím se snižuje bolestivost při nasazení alignerů. Pružná regenerace zároveň poskytuje větší síly pro pohyb zubů po určitou dobu. To standardní termoplastické materiály neumožňují.

Pacient nasazuje rovnátka vyrobená z PETG.

Všimněte si vysokých tónů při nasazování, které indikují ztrátu pružnosti.

Pacient nasazuje rovnátka vyrobená z K Flex - snazší nasazení aligneru a vyšší flexibilita. 

Všimněte si změny nasazení a pohodlí po aktivaci! 

Systém K Flex poskytuje pozitivní výsledky léčby, které nakonec vždy vedou ke spokojenějším pacientům! 

Kvalita výrobků společnosti K Line Europe je výsledkem zkušeností a inovací.