Jak ClearX přispívá k vyššímu výkonu zapojení pacientů z mileniálů s IKEA efekt?

How ClearX is driving higher patient engagement from millennials with the IKEA effect.pdf