Digitální intraorální skenování vs. tradiční alginátové otisky

Digitální intraorální skenování vs. tradiční alginátové otisky

Pro ortodontisty, protetiky, implantology a všechny zubní lékaře jsou zubní otisky a modely čelistí nezbytné pro plánování léčby, výrobu aparátů, chirurgické šablony, ortodontickou analýzu atd. Tradiční otisky se již dlouho využívají s dentálními materiály, jako je alginát, otiskovací hmoty, elastomerní materiály atd.

Intraorální skenery pro snímání otisků a výrobu digitálních modelů byly do stomatologické praxe začleněny v důsledku nedávného technologického pokroku. Intraorální skenery (IOS) jsou nástroje používané ve stomatologii k pořizování přímých optických otisků. Mezi zubními lékaři na celém světě si získávají širokou oblibu jako alternativa k tradičním otiskům. Technologie CAD-CAM pro zhotovování protéz a 3D tisk.

K SCAN intraorální skener od K Line Europe

Více informací

Proč bych měl zvolit digitální intraorální skenery místo tradičních alginátových otisků?

Digitální skenery mají oproti tradičním otiskům řadu výhod:

  • Jednoduchost použití: Tradiční otisky postupně zastarávají se zaváděním digitálních intraorálních skenerů, které se snadněji používají, jsou rychlejší a nejsou náročné na techniku, na rozdíl od klasických otisků, pro jejichž úspěšné provedení je třeba velká zručnost.

  • Snížení nepohodlí pacientů: Intraorální skenování snižuje nepohodlí pacientů spojené s tradičními fyzickými otisky, které je způsobeno materiály umístěnými na otiskovacích lžicích vtlačovaných do úst, a u mnoha pacientů vyvolávají dávení a kašel.

  • Úspora času: Intraorální skenery přispěly k tomu, že se nemusíte zabývat mícháním dentálního materiálu, výběrem velikosti lžic, jejich vkládáním a čekáním na ztuhnutí materiálu před vyjmutím, což vede k významné úspoře času na pracovišti.

  • Přesná replikace detailů: Protože digitální otisky zaznamenávají nepřístupné části ústní dutiny, mohou obsáhnout složité detaily, které běžné otiskovací materiály nedokážou vždy zachytit na první pokus.

  • Okamžité odesílání digitálních skenů laboratorním technikům: Stačí vysokorychlostní internet a digitální skeny můžete zubním technikům nebo kolegům předat téměř okamžitě, a to i bez zasílání modelů, které mají tendenci se při přepravě poškodit.

  • Předcházíte chybám: Digitální skenování eliminuje případné vady protézy, které mohou vzniknout v důsledku deformace otiskovacího materiálu, rozpínání sádry, odchylek při upevňování modelu na artikulátor a smršťování odlitků.

  • Preference pacienta a lékaře: Vzhledem k tomu, že eliminuje lepivé dentální materiály, které jsou nepříjemné pro pacienty a nepohodlné pro obsluhu, dávají intraorálním skenerům přednost pacienti i zubní lékaři.

  • Časový efekt: Skenování celého oblouku trvá obvykle 3-5 minut a technik jej obdrží během několika minut, čímž se ušetří značná časová ztráta při přepravě. Není třeba čistit otiskovací lžíce, gumové misky ani špachtle, což šetří čas! V případě problémů je možné skenování opakovat během několika minut bez jakýchkoli komplikací.

  • Zlepšení komunikace s pacienty: Díky digitálním otiskům se pacienti cítí více zapojeni do léčby a umožňují efektivnější komunikaci.

Jako u všeho nového, i zde je vždy třeba počítat s určitou mírou učení. Pro starší lékaře s menšími zkušenostmi a zájmem je přijetí nových technologií obtížnější než pro technicky zdatné lékaře.

Abychom udrželi krok s moderními používanými technologiemi, musíme se vyvíjet a nadále zdokonalovat. Jen tak můžeme být ve vysoce konkurenčním a rychle se měnícím oboru stomatologie úspěšní.