Digitální intraorální skenování
versus
tradiční alginátové otisky

Pro ortodontisty, protetiky, implantology a všechny zubní lékaře jsou zubní otisky a modely čelistí nezbytné pro plánování léčby, výrobu aparátů, chirurgické šablony, ortodontickou analýzu atd. Tradiční otisky se již dlouho využívají s dentálními materiály, jako je alginát, otiskovací hmoty, elastomerní materiály atd.

Intraorální skenery pro snímání otisků a výrobu digitálních modelů byly do stomatologické praxe začleněny v důsledku nedávného technologického pokroku. Intraorální skenery (IOS) jsou nástroje používané ve stomatologii k pořizování přímých optických otisků. Mezi zubními lékaři na celém světě si získávají širokou oblibu jako alternativa k tradičním otiskům. Technologie CAD-CAM pro zhotovování protéz a 3D tisk.

K SCAN intraorální skener od K Line Europe

Více informací

Proč bych měl zvolit digitální intraorální skenery místo tradičních alginátových otisků?

Digitální skenery mají oproti tradičním otiskům řadu výhod:

Jako u všeho nového, i zde je vždy třeba počítat s určitou mírou učení. Pro starší lékaře s menšími zkušenostmi a zájmem je přijetí nových technologií obtížnější než pro technicky zdatné lékaře.

Abychom udrželi krok s moderními používanými technologiemi, musíme se vyvíjet a nadále zdokonalovat. Jen tak můžeme být ve vysoce konkurenčním a rychle se měnícím oboru stomatologie úspěšní.