Tvarovaný vs. rovný řez

V minulosti se ortodontická léčba rovnání zubů prováděla pomocí kovových nebo keramických rovnátek a drátků, které se musely měnit každý měsíc. Stomatologie od té doby urazila dlouhou cestu a prošla mílovými kroky revoluce. K narovnání zubů už nepotřebujete objemná kovová a bolestivá rovnátka, která je třeba neustále upravovat. Průhledná rovnátka odstranila potřebu být "kovovou pusou". Ve srovnání s běžnou ortodontickou léčbou jsou nejen estetická, ale také pohodlná, komfortní a pro pacienty bezproblémová.

Pacienti dávají přednost průhledným rovnátkům

Pacienti dávají fóliovým aparátům přednost před konvenční ortodontickou léčbou i přes jejich nevýhody. Jednou z největších nevýhod konvenčních clear alignerů je, že dásňové okraje alignerů jsou příliš pružné a nevytvářejí dostatečnou sílu k ortodontickému pohybu. Konstrukce gingiválních okrajů průhledných rovnátek hraje zásadní roli při určování výsledku léčby. Výzkumy zjistily, že odlišné zastřižení alignerů může mít významný vliv na přiléhavost a retenci alignerů, a tím i na výsledek léčby. I když je třeba každý aligner upravit podle individuálních potřeb pacienta, nejlepší technika trimování linií, pokud je použita správně, může vést k lepšímu výsledku léčby. Clear aligner by měl při nasazení zcela dosednout a být řádně ukotven v zubním oblouku bez jakéhokoli posunu.

alignery K Line Rovný řez okraje
Rovný řez okraje
alignery K Line Tvarovaný řez okraje
Tvarovaný řez okraje

Tvarovaný vs. rovný řez

Alignery mohou mít především tvarovaný nebo rovný střih. 

Tvarované okraje alignerů jsou zastřižené podél dásní, tj. tak, aby kopírovaly vrcholky dásní mezi zuby. 

Rovně střižené alignery jsou zastřiženy v zenitu dásně. Studie naznačují, že rovně střižené alignery jsou dvakrát více retenční než s tvarovaným střihem. 

Bylo prokázáno, že jiné zastřižení má pozitivnější účinek než přidání nebo odebrání rovnátek. 

Studie ukázaly, že u alignerů bez attachmentů byl rovný střih 2 mm od okrajů přibližně dvakrát více retenční než tvarovaný střih. U clear alignerů s attachmenty bylo zjištěno, že rovný řez 2 mm od okrajů je více než čtyřikrát retenčnější než tvarovaný řez! 

U rovně střižených alignerů je jejich okraj při používání skryt pod rtem, takže jsou o něco nenápadnější. To pomáhá zvýšit účinnost rovnátek, protože pro správný ortodontický pohyb zubů je třeba působit ortodontickou silou na řezací hranu i na okraj dásně. Jsou také pohodlnější, protože nenarážejí na gingivu.

K Line Europe nabízí průhledná rovnátka obou typů, rovně řezaných i tvarovaných.  

Ať už si tedy pro své pacienty vyberete jakýkoli typ, rádi vyhovíme vašim potřebám při léčbě, protože v K Line si nepřejeme nic víc než vidět vaše pacienty se širokým a zářivým úsměvem!