Průběh léčby

Zaregistrujte zdarma na našem portálu

Na e-mail dostanete potvrzení o aktivaci účtu, poté se přihlaste svým jménem a heslem

Jak začnu s K Clear lekari.pdf
K Clear proces léčby

Předložení případu

 • Na portálu vyplňte informace o pacientovi a nahrajte klinické fotografie a rentgenové snímky.

 • Nemáte-li intraorální skener a nenahráváte skeny ve formátu STL, odešlete nám silikonové otisky s objednávkou do laboratoře poštou *.

Požadované dokumenty: Účet na portálu. Otisky nebo skeny a objednávka do laboratoře. Klinické fotografie. Rentgen
 • Uvítáme jakékoli doplňující informace důležité pro léčbu pacienta.

 • Ve složitějších případech vyžadujících mezioborovou spolupráci je vhodné vystavit lékařskou zprávu, ze které se potřebujeme dovědět Vaší představu o dalším ošetření a restauraci chrupu, časový harmonogram, a případnou prognózu poškozených zubů (paro, endo, trauma, apod.). Komplexní případy či nejasnosti budeme řešit na portálu.

 • Dejte prosím pozor, aby názvy souborů, fotografií a snímků neobsahovaly diakritická znaménka, jinak se na portál nenahrají.

 • Povolené jsou formáty JPG, JPEG, PNG, TIFF, STL.

 • Při potížích využijte náš bezplatný zákaznický servis na WhatsApp čísle +49 152 218 674 34.

 • Prosíme o pochopení, že neúplné podklady nemůžeme zpracovat, takové případy budou dočasně pozastaveny.

Bezplatné počáteční posouzení

 • Požadujete-li pouze počáteční posouzení a odhad délky léčby, předložte na portálu případ, nahrajte klinické fotografie, rentgenové snímky, a (máte-li k dispozici) STL soubor s otisky.

 • Do komentáře uveďte, že má být provedeno pouze počáteční posouzení free initial assessment.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Plán léčby

 • Během 3-5 dnů od přijetí nezbytných podkladů na portál nahrajeme plán léčby, který obsahuje 3D simulaci výsledků, ukazuje potřebné pohyby zubů, informuje o délce léčby, počtu a frekvenci fází.

 • O nové zprávě na portálu vás budeme informovat notifikačním emailem.

Na notifikační e-mail od KLine Europe - Notifications <info@klineportal.com>, kterým vás informujeme o nové zprávě na portálu, prosím neodpovídejte.


V 3D simulaci můžete pacientovi již nyní zobrazit konečný výsledek. Simulaci můžete s pacientem sdílet emailem. Doporučujeme, abyste s ním plán léčby prodiskutovali osobně:

 • Získáte jeho pohled na simulované výsledky a lépe porozumíte jeho potřebám.

 • Zjistíte, jak je spokojen s umístěním a vzhledem attachmentů.

 • Dáte pacientovi představu o počtu alignerů, délce léčby a frekvenci fází.

K Clear 3D simulace

Potvrzení plánu léčby

 • V případě potřeby či nejasností požádejte o změnu nebo úpravy.

 • Pro vaše poznámky k případu slouží Comment box na portálu.

 • Můžete se rozhodnout i pro riziko nesprávné léčby. Na vaší žádost můžeme snížit počet fází až na jedinou. U složitějších případů je riziko vždy.

 • Potřebujete-li poradit, využijte náš zákaznický servis na WhatsApp čísle +49 152 218 674 34.

 • Následně plán léčby potvrdíte.


Příjem alignerů

 • Po potvrzení plánu léčby vyrobíme fóliové aparáty pro vašeho pacienta.

 • Běžná doba výroby je 12 pracovních dnů. S připočtením doby přepravy obdržíte sadu alignerů pro první fázi nejpozději do 3 týdnů od vašeho potvrzení.

 • IPR stripy a šablona pro attachmenty jsou součástí dodávky. Potřebný materiál je uveden v laboratorní zprávě.

K Clear dodávka alignerů
Ukázkové video příjmu K Clear od našeho zákazníka z Filipín

Léčba

 • Je-li zapotřebí, provedete IPR, nalepíte attachmenty, případně nasadíte elastické tahy. Potřebný materiál je uveden v laboratorní zprávě, kterou obdržíte spolu s alignery.

 • Pacientovi předáte sadu alignerů. Jejich množství závisí na způsobu a délce léčby.

 • Při pravidelných kontrolách sledujete průběh léčby.

 • Telefonická podpora, IPR stripy (jsou-li zapotřebí), úpravy (refinementy) a snímatelné fóliové retainery jsou zahrnuté v ceně léčby přesahující 3 měsíce.

 • Každá léčba je ukončena vložením retaineru. Zda se s pacientem rozhodnete pouze pro snímatelné retenční fólie, nebo jejich kombinaci s fixními retainery, je na vašem uvážení. Zakoupit můžete i zakázkový permanentní polymerní retainer CROSSPOM.

 • V případě poškození či ztráty budou náklady na výrobu náhradních alignerů účtovány dodatečně.

Otisky mezi fázemi

 • Otisky mezi fázemi pacientovi snímáte obvykle v prvním týdnu po nasazení předposledních alignerů v sadě. Skeny ve formátu STL nahrajete na portál, nebo nám silikonové otisky s objednávkou do laboratoře pošlete přepravní službou *.

 • Běžná doba pro výrobu nové sady je 12 pracovních dnů, tzn. že s připočtením doby přepravy obdržíte zásilku cca 3 týdny od doručení otisků. V mimořádné situaci nás můžete v komentáři na portálu požádat o prioritní výrobu.

 • Aby nedošlo k relapsu je nutné, aby poslední alignery pacient nosil až do obdržení nové sady.

 • Dojde-li k situaci, že nebudete moci sejmout pacientovi nové otisky v plánovaném termínu (např. z důvodu dočasného pobytu v zahraničí), přizpůsobte prosím dobu snímání otisků tak, aby byl dodržen harmonogram střídání alignerů po 14 dnech, např. je sejmete o týden dříve.

 • Fólie TPU jsou pružné a pevné, alignery může pacient bez problémů nosit i déle než 2 týdny, při delším nošení však bývají opotřebované a hrozí jejich poškození.

 • Je-li váš pacient v zahraničí, a v místě jeho dočasného pobytu máme spolupracujícího lékaře, můžeme tohoto lékaře o sejmutí otisků požádat.

 • V nejzazším případě, není-li sejmutí otisků z jakéhokoli důvodu možné, potřebujeme pro výrobu nových alignerů alespoň intraorální fotografie (při dodržení parametrů si je může pořídit i pacient mobilním telefonem), které nám nahrajete na portál, nebo je s číslem případu pošlete na naše servisní číslo WhatsApp +49 152 218 674 34.

 • Nejsou-li pro další fázi zapotřebí attachmenty nebo IPR, můžete v komentáři na portálu požádat o zaslání alignerů na adresu pacienta, kterou uvedete do informací o pacientovi. Ušetříte tak čas svůj i pacientův. Toto řešení je vhodné i v případě že je váš pacient v zahraničí. Na požádání vám pošleme kód ke sledování zásilky.

Samozřejmě jsme vám kdykoli k dispozici

K Clear WhatsApp servis
WhatsApp servis

+49 152 218 674 34

* Přepravní služby z ČR do Německa