Proces léčby

Jak zahájím léčbu s alignery K Clear?

Poskytnutí informací k léčbě

Založte si bezplatný účet na našem lékařskému portálu.

Na portálu vyplňte informace o pacientovi a nahrajte klinické fotografie a rentgenové snímky.

Nemáte-li intraorální skener a nenahráváte skeny ve formátu STL, odešlete nám silikonové otisky s objednávkou do laboratoře poštou *.

Uvítáme jakékoli doplňující informace důležité pro léčbu pacienta.

Ve složitějších případech vyžadujících mezioborovou spolupráci je vhodné vystavit lékařskou zprávu, ze které se potřebujeme dovědět Vaší představu o dalším ošetření a restauraci chrupu, časový harmonogram, a případnou prognózu poškozených zubů (paro, endo, trauma, apod.). Komplexní případy nebo nejasnosti budeme řešit na portálu.


Prosíme o pochopení, že neúplné podklady nemůžeme zpracovat, takové případy budou dočasně pozastaveny.

Jak začnu léčbu s alignery K Clear
dokumenty k léčbě alignery K Clear
alignery K Clear nahrát klinické fotografie rentgen
extraorální fotografie K Clear
intraorální fotografie K Clear
panoramatické snímky OPG kefalometrické snímky Ceph K Clear

Příjem plánu léčby

Během 3-5 dnů od přijetí nezbytných podkladů do vaší složky na portálu nahrajeme první plán léčby a 3D simulaci výsledků. Real Time Simulation ukazuje potřebné pohyby zubů, zahrnuje přehled o délce léčby s frekvencí a počtem fází, a předpoklad potřeby nových otisků mezi fázemi. Naše výroba je nastavena na optimální intervaly kontrol během léčby.

V 3D simulaci můžete již nyní svým pacientům zobrazit konečný výsledek. Doporučujeme, abyste plán léčby prodiskutovali se svými pacienty osobně:

  • Získáte jejich pohled na simulované výsledky a lépe porozumíte jejich potřebám.
  • Zjistíte, jak jsou spokojeni s umístěním a vzhledem attachmentů.
  • Dáte pacientům představu o počtu alignerů a délce léčby.
plán léčby 3D simulace K Clear

Potvrzení plánu léčby

V případě potřeby či nejasností máte možnost požádat o změnu nebo úpravy.

Můžete se rozhodnout i pro riziko nesprávné léčby. Na vaší žádost můžeme snížit počet fází až na jedinou. U složitějších případů je riziko vždy.

Následně plán léčby potvrdíte.

Průběh léčby svého pacienta můžete kdykoli kontrolovat.

Léčba zahrnuje telefonickou podporu, refinementy a snímatelné fóliové retainery.


Příjem alignerů

Po potvrzení plánu léčby vyrobíme fóliové aparáty pro vašeho pacienta.

Běžná doba výroby je 12 pracovních dnů. S připočtením doby přepravy obdržíte sadu alignerů pro první fázi nejpozději do 3 týdnů od vašeho potvrzení.

Jestliže je zapotřebí stripping jsou součástí dodávky i IPR stripy.

Ukázkové video příjmu K Clear od našeho zákazníka z Filipín

Léčba

Pacientovi předáte stanovený počet alignerů. Jejich množství závisí na způsobu a délce léčby.

IPR nebo attachmenty mohou být nezbytné, potřebný materiál je uveden v laboratorní zprávě.

Při pravidelných kontrolách sledujete průběh léčby.

Telefonická podpora, úpravy (refinementy) a snímatelné fóliové retainery jsou součástí léčebného plánu a nejsou dodatečně účtovány.

Každá léčba je dokončena vložením retaineru. Zda se s pacientem rozhodnete pro snímatelné retenční fólie nebo permanentní retainery (doporučujeme) je na vašem uvážení.

Otisky mezi fázemi

Jsou-li zapotřebí, nové otisky mezi fázemi snímáte pacientovi týden před vložením posledních alignerů ze sady. Na portál nahrajete skeny ve formátu STL nebo nám silikonové otisky spolu s objednávkou do laboratoře odešlete poštou *. Poslední alignery v sadě nosí pacient dva týdny, během nichž vám na základě posledních otisků dodáme novou sadu pro následující fázi léčby. Abychom zabránili relapsu je nutné, aby pacient poslední alignery nosil až do obdržení nové sady. Nebudou-li pro další fázi léčby zapotřebí attachmenty nebo IPR, můžeme šetřit čas váš i vašeho pacienta odesláním nové sady na jeho adresu.

Samozřejmě jsme vám kdykoli k dispozici.

Jak začnu s K Clear.pdf
* Přepravní služby z ČR do NěmeckaZásilkovna s hustou sítí podacích míst a cenou zásilky do 1 kg za 139,15 Kč vč. DPH (vyžaduje registraci).Česká pošta Doporučená zásilka do zahraničí 100 g za 125,00 Kč, 250 g za 169,00 Kč, 500 g za 212,00 Kč, 1 kg 313,00 Kč, nebo Standardní balík ekonomický do 1 kg za 662,00 Kč vč. DPH.Zaslat.cz s cenou zásilky do 1 kg od 309 Kč vč. DPH. Většina služeb Zaslat.cz nepotřebuje vytisknout přepravní štítek, který si přiveze a nalepí kurýr vyzvedávající zásilku na vaší adrese.