Proces léčby

Zaregistrujte zdarma na našem portálu.

Na e-mail dostanete potvrzení o aktivaci účtu. Přihlaste se svým jménem a heslem.

Jak začnu s K Clear lekari.pdf
K Clear proces léčby

Předložení případu

Na portálu vyplňte informace o pacientovi a nahrajte klinické fotografie a rentgenové snímky.

Nemáte-li intraorální skener a nenahráváte skeny ve formátu STL, odešlete nám silikonové otisky s objednávkou do laboratoře poštou *.

Požadované dokumenty: Účet na portálu. Otisky nebo skeny a objednávka do laboratoře. Klinické fotografie. Rentgen

Uvítáme jakékoli doplňující informace důležité pro léčbu pacienta.

Ve složitějších případech vyžadujících mezioborovou spolupráci je vhodné vystavit lékařskou zprávu, ze které se potřebujeme dovědět Vaší představu o dalším ošetření a restauraci chrupu, časový harmonogram, a případnou prognózu poškozených zubů (paro, endo, trauma, apod.). Komplexní případy či nejasnosti budeme řešit na portálu.

Zkontrolujte prosím, zda názvy souborů, fotografii a snímků neobsahují diakritická znaménka, jinak se na portál nenahrají.

Povolené jsou formáty JPG, JPEG, PNG, TIFF, STL.

V případě potíží využijte náš bezplatný zákaznický servis na WhatsApp čísle +49 178 3294330.

Prosíme o pochopení, že neúplné podklady nemůžeme zpracovat, takové případy budou dočasně pozastaveny.

Bezplatné počáteční posouzení

Požadujete-li pouze počáteční posouzení a odhad délky léčby, předložte na portálu případ, nahrajte klinické fotografie, rentgenové snímky, a (máte-li k dispozici) STL soubor s otisky.

Do komentáře uveďte, že má být provedeno pouze počáteční posouzení free initial assessment.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Plán léčby

Během 3-5 dnů od přijetí nezbytných podkladů na portál nahrajeme plán léčby, který obsahuje 3D simulaci výsledků, ukazuje potřebné pohyby zubů, informuje o délce léčby, počtu a frekvenci fází. O nové zprávě na portálu vás budeme informovat notifikačním emailem.


V 3D simulaci můžete pacientovi již nyní zobrazit konečný výsledek. Simulaci můžete s pacientem sdílet emailem. Doporučujeme, abyste s ním plán léčby prodiskutovali osobně:

 • Získáte jeho pohled na simulované výsledky a lépe porozumíte jeho potřebám.
 • Zjistíte, jak je spokojen s umístěním a vzhledem attachmentů.
 • Dáte pacientovi představu o počtu alignerů, délce léčby a frekvenci fází.
K Clear 3D simulace

Potvrzení plánu léčby

V případě potřeby či nejasností požádejte v komentáři na portálu o změnu nebo úpravy.

Můžete se rozhodnout i pro riziko nesprávné léčby. Na vaší žádost můžeme snížit počet fází až na jedinou. U složitějších případů je riziko vždy.

Následně plán léčby potvrdíte.

Na e-mail od KLine Europe - Notifications <info@klineportal.com>, kterým vás informujeme o nové zprávě na portálu, prosím neodpovídejte.

Pro poznámky k případu slouží Comment box na portálu.

Potřebujete-li poradit, využijte náš zákaznický servis na WhatsApp čísle +49 178 32 94 33 0.


Příjem alignerů

Po potvrzení plánu léčby vyrobíme fóliové aparáty pro vašeho pacienta.

Běžná doba výroby je 12 pracovních dnů. S připočtením doby přepravy obdržíte sadu alignerů pro první fázi nejpozději do 3 týdnů od vašeho potvrzení.

Jestliže jsou zapotřebí, IPR stripy a šablona pro attachmenty jsou součástí dodávky. Potřebný materiál je uveden v laboratorní zprávě.

K Clear dodávka alignerů
Ukázkové video příjmu K Clear od našeho zákazníka z Filipín

Léčba

Je-li zapotřebí provedete IPR, nalepíte attachmenty, případně nasadíte elastické tahy. Potřebný materiál je uveden v laboratorní zprávě, kterou obdržíte spolu s alignery.

Pacientovi předáte sadu alignerů. Jejich množství závisí na způsobu a délce léčby.

Při pravidelných kontrolách sledujete průběh léčby.

Telefonická podpora, úpravy (refinementy) a snímatelné fóliové retainery jsou zahrnuty v ceně léčby.

Každá léčba je ukončena vložením retaineru. Zda se s pacientem rozhodnete pouze pro snímatelné retenční fólie, nebo jejich kombinaci s fixními retainery, je na vašem uvážení. Zakoupit můžete i zakázkový permanentní polymerní retainer CROSSPOM.

V případě poškození či ztráty budou náklady na výrobu náhradních alignerů účtovány dodatečně.

Otisky mezi fázemi

 • Otisky mezi fázemi pacientovi snímáte obvykle v prvním týdnu po nasazení předposledních alignerů v sadě. Skeny ve formátu STL nahrajete na portál, nebo nám silikonové otisky s objednávkou do laboratoře pošlete přepravní službou *.
 • Běžná doba pro výrobu nové sady je 12 pracovních dnů, tzn. že s připočtením doby přepravy obdržíte zásilku cca 3 týdny od doručení otisků. V mimořádné situaci nás můžete v komentáři na portálu požádat o prioritní výrobu.
 • Aby nedošlo k relapsu je nutné, aby poslední alignery pacient nosil až do obdržení nové sady.
 • Dojde-li k situaci, že nebudete moci sejmout pacientovi nové otisky v plánovaném termínu (např. dočasný pobyt v zahraničí), přizpůsobte prosím dobu snímání otisků tak, aby byl dodržen harmonogram střídání alignerů po 14 dnech, např. je sejmete o týden dříve.
 • Při nošení delším než 14 dnů bývají alignery opotřebované, po třech týdnech již hrozí jejich poškození.
 • Je-li váš pacient v zahraničí, a v místě jeho dočasného pobytu máme spolupracujícího lékaře, můžeme tohoto lékaře o sejmutí otisků požádat.
 • V nejzazším případě, není-li sejmutí otisků z jakéhokoli důvodu možné, potřebujeme pro výrobu nových alignerů alespoň intraorální fotografie (mohou být pořízeny i mobilním telefonem), které nám nahrajete na portál, nebo je s číslem případu pošlete na servisní číslo WhatsApp +491783294330.
 • Nejsou-li pro další fázi zapotřebí attachmenty nebo IPR, můžete v komentáři na portálu požádat o zaslání alignerů na adresu pacienta, kterou uvedete do informací o pacientovi. Ušetříte tak čas svůj i pacientův. Toto řešení je vhodné i v případě že je váš pacient v zahraničí. Na požádání vám pošleme kód ke sledování zásilky.

Samozřejmě jsme vám kdykoli k dispozici.

+491783294330

* Přepravní služby z ČR do Německa