Úpravy (refinementy)

Před dokončením léčby můžete požádat o úpravy (refinementy).

How to request refinements.pdf