IPR / Stripping

Interproximální redukce

tvarování zubů při léčbě alignery K Clear

Interproximal reduction in K Clear Aligners

Kosti čelistí mají omezenou kapacitu prostoru, proto je někdy nutné k získání místa některé zuby vytrhnout. Nejčastěji to bývají premoláry. Při výběru zubů k extrakci se upřednostňují zuby s kazy nebo velkými výplněmi před zdravými, i kdyby zdravé byly z ortodontického hlediska k získání místa výhodnější.

Extrakci je někdy možné vyloučit strippingem, tj. zúžením zubů.

Jinou možností jak se vyhnout extrakci je distalizace.


Poškozuje stripping (zbrušování, interproximální redukce) zuby?

Nepoměr velikosti horních a dolních zubů vede ke stěsnání v jedné čelisti nebo mezerám ve druhé.

Řešení strippingem nebo dostavbami zubů závisí na estetických kritériích a morfologii zubů. S IPR lze získat místo v zubním oblouku nebo vyrovnat nepoměr mezi šířkou horních a dolních zubů. Při dodržení postupů IPR a zachování optimálního tvaru zubu jde o bezpečný výkon, který pacientům přinese estetický i funkční výsledek.

Podrobnější informace ke strippingu v článku Interdentální stripping a riziko zubního kazu na stránkách LKS časopisu České stomatologické komory.


Množství redukce

Obětováno je pouze velmi málo tvrdé zubní tkáně. Nemá žádný klinický význam a může zabránit vytržení zubů. Dotčené hrany jsou ošetřeny tak, aby odpovídaly struktuře neupravované skloviny.


Výhody

Extrakce dvou molárů obvykle vytvoří prostorový zisk 10-15 mm. To však jen zřídka odpovídá skutečně požadovanému prostoru, zatímco interproximální redukce může být použita velmi cíleně, a přizpůsobena individuálně přesně požadovanému prostoru.


Estetické účinky

IPR má pro průběh a výsledek léčby průhlednými dentálními dlahami mnoho výhod bez estetických účinků. Nenastává ani riziko zploštění profilu.