Může léčbu s alignery komplikovat parodontitida?

Dospělí pacienti mívají často zuby poškozené, rozsáhle sanované, s korunkami, s poškozeným závěsným aparátem chrupu a různými projevy parodontitidy.

Pokud pacient nemá akutní zánět a má dobrou ústní hygienu lze bez obav přesunout i viklavé zuby. Parodontolog dokáže zlepšit úroveň alveolární kosti a optimalizovat skus i estetiku chrupu.

  • Některé defekty, jako jednostěnný a dvoustěnný kostní defekt, u kterých metody řízené tkáňové regenerace nejsou účinné, je možné řešit jen ve spolupráci s ortodontistou.

  • Ortodontická léčba parodontologického pacienta je možná pouze v klidové fázi onemocnění.

  • Pacient musí nejdříve absolvovat komplexní parodontologickou léčbu. Pokud by ortodontická léčba probíhala v akutním stádiu, došlo by k závažnému zhoršení a poškození parodontu.

  • Pro parodontologického pacienta, který nemá akutní zánět, má odstraněný kámen a dobrou úroveň ústní hygieny, není ortodontická léčba rizikem. Léčba fóliovými aparáty K Clear má pro takového pacienta nesporný estetický i funkční přínos.