Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku


K Clear případ

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku

překlad z angličtiny, původní případová studie zde

Hluboký skus s nedostatkem místa

Podrobnosti o pacientovi

 • Věk: 28 let

 • Pohlaví: Žena

 • Hlavní potíže: stěsnání horních a dolních zubů - stydlivý úsměv

Diagnóza

 • Třída II DIV 2, Hluboký skus (5 mm), mírné stěsnání v horním oblouku (7 mm) a mírné stěsnání ve spodním oblouku (6 mm), posun středové čáry (3 mm)

Plán léčby

Počet alignerů:

 • Horní: 36 alignerů (3 fáze) a 10 úprav (2 fáze úprav)

 • Dolní: 28 alignerů (3 fáze) a 6 úprav (1 fáze úprav)

Celková léčba: 18 měsíců

Cíl léčby

 • Zarovnat horní a dolní zuby, dosažení třídy I vztahů mezi moláry a špičáky.

 • Korekce posunu ve střední linii.

 • Stabilní předkus a skus, opravit hluboký skus.

 • Rozšíření horního oblouku oboustranně a vzpřímení bukálních segmentů v dolní části.

 • Získání místa v oblouku pomocí strippingu.

 • Elastické tahy třídy II, kde se používá posledních 5 měsíců.

 • Zlepšit skus a hluboký skus.

 • Přitažení předních segmentů na konci ošetření pomocí cyklických sil.

Výsledky a závěrečný postup

 • Na konci léčby použití dvojité retence.

Retence

 • Na konci léčby byla použita dvojitá retence.

Fotografie pacienta

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku před léčbou
Předléčebný stav
Hluboký skus s nedostatkem místa
Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku před léčbou

Předléčebný stav

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku před úpravami

Před úpravami

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku po 18 měsících

Po 18 měsících

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku před léčbou

Předléčebný stav

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku po 9 měsících

Po 9 měsících

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku před úpravami

Před úpravami

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku dolní čelist před léčbou

Předléčebný stav

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku spodní čelist před úpravami

Před úpravami

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku horní čelist před léčbou

Předléčebný stav

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku horní čelist po 9 měsících

Po 9 měsících

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku před léčbou

Předléčebný stav

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku po 9 měsících

Po 9 měsících

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku před úpravami

Před úpravami

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku před léčbou

Předléčebný stav

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku po 9 měsících

Po 9 měsících

Třída II DIV 2 s hlubokým skusem a nedostatkem místa v oblouku před úpravami

Před úpravami