Třída II hluboký skus se stěsnáním


K Clear případ

Třída II hluboký skus se stěsnáním

překlad z němčiny, původní případová studie zde

Třída II hluboký skus se stěsnáním - studie

Podrobnosti pacienta

 • Věk: 25 let

 • Pohlaví: Žena

 • Hlavní potíž: stěsnání horních a dolních zubů

Diagnóza

 • Třída II skeletální tendence, třída II špičáky a moláry bilaterální vztah. Mírné stěsnání horní čelisti (4 mm), nepatrné až lehké stěsnání dolní čelisti (3 mm)

 • Dolní posun středové linie: 5 mm

 • Průměrná hloubka skusu: 4-5 mm

 • Retruze horních řezáků, osa vykloněná do ústní dutiny

Plánování léčby

Počet alignerů:

 • Horní: 20 alignerů (2 fáze) a 2 úpravy (1 fáze úprav)

 • Dolní: 20 alignerů (2 fáze) a 2 úpravy (1 fáze úprav)

Celková doba léčby: 10 měsíců

Cíl léčby

 • Srovnání horních a dolních zubů, dosažení třídy I návaznosti mezi moláry a špičáky. Korekce posunu ve střední linii. Korekce hloubky skusu a proložení horních předních zubů, dosažení stabilního předkusu a převislého skusu, zajištění optimálního skusu horních a dolních řezáků.

 • Použití zdokonalených attachmentů pro vyrovnání Speeovy křivky a lehké vytlačení molárů. Elastické tahy třídy II s více silami na levé straně.

Výsledky a závěrečná léčba

 • Vyřešeno stěsnání, lehká odchylka třídy I vazby mezi špičáky a moláry, stabilní předkus a hluboký skus. Korekce posunu na středové ose o 4 mm.

 • Získání místa v oblouku pomocí strippingu (IPR).

 • Úprava předkusu a hlubokého skusu.

Retence

 • na konci léčby použita dvojitá retence

Třída II hluboký skus se stěsnáním - studie
Třída II hluboký skus se stěsnáním studie

Fotografie pacienta

Třída II hluboký skus se stěsnáním před léčbou - RTG OPG

Předléčebný stav RTG OPG

Třída II hluboký skus se stěsnáním před léčbou RTG kefalo

Předléčebný stav RTG Ceph

Třída II hluboký skus se stěsnáním před léčbou úsměv

Předléčebný stav

Třída II hluboký skus se stěsnáním po 6 měsících

Po 6 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním po 8 měsících

Po 8 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním po 10 měsících

Po 10 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním před léčbou

Předléčebný stav

Třída II hluboký skus se stěsnáním před léčbou

Předléčebný stav

Třída II hluboký skus se stěsnáním po 3 měsících

Po 3 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním po 6 měsících

Po 6 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním po 8 měsících

Po 8 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním po 10 měsících

Po 10 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním před léčbou

Předléčebný stav

Třída II hluboký skus se stěsnáním po 6 měsících

Po 6 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním po 8 měsících

Po 8 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním horní čelist před léčbou

Předléčebný stav

Třída II hluboký skus se stěsnáním horní čelist po 3 měsících

Po 3 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním horní čelist po 6 měsících

Po 6 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním horní čelist po 8 měsících

Po 8 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním horní čelist po 10 měsících

Po 10 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním dolní čelist před léčbou

Předléčebný stav

Třída II hluboký skus se stěsnáním dolní čelist po 3 měsících

Po 3 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním dolní čelist po šesti měsících

Po 6 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním dolní čelist po osmi měsících

Po 8 měsících

Třída II hluboký skus se stěsnáním dolní čelist po deseti měsících

Po 10 měsících